Regulamin sprzedaży sklepu internetowego emideccor.pl

I.Dane ogólne

II.Procedura składania i realizacji zamówień

III.Płatności

IV.Dostawa

V.Gwarancja i Reklamacja

VI.Prawo do odstąpienia od umowy

VII.Obowiązki firmy EmiDeccor „Dekoracje Cukiernicze”

VIII.Prawa i obowiązki Użytkownika

IX.Postanowienia Ogólne

X.Postanowienia końcowe

I. Dane ogólne

 •  Wstęp
 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem elektronicznego http://www.emideccor.pl lub emideccor.com
 2. Podstawę prawną niniejszego Regulaminu stanowią w szczególności:
  a) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.),
  b) Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2013 poz. 1422),
  c) Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., Nr 15, poz. 93 z późn. zm.),
  d) Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 • 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniższym pojęciom przypisuje się następujące definicje:

 1. Regulamin- Regulamin sklepu internetowego znajdującego się pod adresem emideccor.pl lub www.emideccor.com
 2. Dzień roboczy– jest to jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Sprzedawca –Paul Andrzej działając pod firmą EmiDeccor „Dekoracje Cukiernicze”

32-080 Zabierzów

Ul. Topolowa26

NIP  678 122 47 65

REGON  357 465 018

Bank:  ING Bank Śląski S.A.

28 1050 1445 1000 0092 5256 6865

Dane kontaktowe:

Te/fax +48 12  285 29 19

Kom. 513 098 670

e-mail: sklep@emideccor.pl

adres sklepu internetowego: www.emideccor.pl  lub  www.emideccor.com
i umożliwiający kupowanie towarów w Sklepie internetowym, którego jest właścicielem.

 1. Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem elektronicznym emideccor.pl lub www.emideccor.com, za pośrednictwem którego dokonywana jest sprzedaż Towaru bez jednoczesnej obecności stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 2. Klient – osoba fizyczna (w tym Konsument), prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych, która dokonuje zakupów w Sklepie.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą.
 4. Towar – rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę w Sklepie
 5. Zamówienie – procedura prowadząca do zawarcia umowy sprzedaży bez jednoczesnej obecności stron za pomocą Koszyka, poprzedzona wyborem parametrów Towaru, formą płatności oraz dostawy.
 6. Koszyk – formularz elektroniczny, za pośrednictwem którego Klient składa Zamówienie.
 7. Rejestracja – czynność polegająca na przesłaniu danych, w tym danych o charakterze osobowym w celu założenia Konta.
 8. Dane – dane Klienta, w tym, dane o charakterze osobowym przetwarzane w celu realizacji Zamówienia.
 9. Konto – utworzone po dokonaniu Rejestracji Konto, umożliwiające Klientowi m.in. dokonywanie zakupu Towarów w sposób łatwiejszy i szybszy.
 10. Cena – cena jednostkowa towaru zamieszczona w opisie Towaru, wyrażona w złotych polskich oraz zawierająca podatek od towarów i usług VAT; Cena nie zawiera Kosztów dostawy.
 11. Koszty dostawy – koszty dostarczenia Zamówienia, które ponosi Klient.
 12. Płatność – zapłata należności za złożone Zamówienie, obejmująca Cenę oraz Koszty dostawy, w sposób określony przez Zamawiającego przy składaniu Zamówienia.
 13. Przelew dedykowany – przelew dokonywany za pośrednictwem serwisu płatności internetowych.
 14. Dostawca– jest to podmiot, organizacja, który ma za zadanie dotransportować określone Towary odpowiednim odbiorcom, objęty umową zawartą z odbiorcą Towarów.
 15. Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 16. Strony– Sprzedawca i Zamawiający
 17. Zamawiający– osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
 18. Umowa– umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana na odległość, bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
 • 3 Ogólne warunki
 1. Składanie Zamówień w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
 2. Dla korzystania ze Sklepu niezbędnym jest posiadanie urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz przeglądarką internetową.
 3. Przed dokonaniem Rejestracji Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i Załączników stanowiących jego integralną część oraz dokonać ich akceptacji.
 4. Poprzez złożenie Zamówienia Zamawiający akceptuje postanowienia Regulaminu oraz wszystkich jego Załączników, stanowiących jego integralną część.
 5. Klient oświadcza, że poprzez Rejestrację wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu.
 6. Klient oświadcza, że poprzez złożenie Zamówienia wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych w zakresie niezbędnym dla realizacji Zamówienia.
 7. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Sprzedawcy i jest prawnie chroniona.
 8. Zdjęcia Towarów znajdujących się na stronach Sklepu mają charakter przykładowy i służą wyłącznie ekspozycji.

 

    EmiDeccor  „Dekoracje Cukiernicze”

32-080 Zabierzów

Ul. Topolowa26

NIP  678 122 47 65

REGON  357 465 018

Bank:  ING Bank Śląski S.A.

28 1050 1445 1000 0092 5256 6865

Dane kontaktowe:

Te/fax +48 12  285 29 19

Kom. 513 098 670

e-mail: sklep@emideccor.pl

adres sklepu internetowego: www.emideccor.pl  lub  www.emideccor.com

II. Procedura składania i realizacji zamówień

 

 1. Zamówienia przyjmowane są:

-telefonicznie tel. +48 12 285 29 19,    kom. 513 098 670

-w formie pisemnej faks: +48 12 285 29 19

-poprzez e-mail: sklep@emideccor.pl

-w sklepie internetowym: www.emideccor.pl  lub  www.emideccor.com

 

Zamówienia można składać przez 24 godziny na dobę w sklepie internetowym, mailowo i faxem oraz telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Przesyłki kurierskie i paczkomatowe nadajemy od poniedziałku do piątku.

 1. Standardowo zamówienia są realizowane w ciągu 24 godz. od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy oraz podaniu wszystkich niezbędnych informacji do prawidłowej realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone w dniu roboczym do godziny 19:00 i opłacone są wysyłane następnego dnia za wyjątkiem sobót i niedziel. Zamówienia złożone w soboty oraz niedziele do 17:00 i opłacone są realizowane w poniedziałek. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy oraz czasu transportu.
 3. UWAGA: Sprzedawca zastrzega, że w okresach przed świątecznych i komunijnym wysyłka Towaru może wydłużyć się do 48 godzin od otrzymania płatności.
 4. Firma EmiDeccor prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski i UE dla:

– dla osób prywatnych –wystawiamy fakturę uproszczoną

– dla Firm – wystawiamy faktury VAT

 1. Podany przez Klienta adres e-mail oraz telefon zostanie wykorzystany do realizacji składanych zamówień.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez Zamawiającego formularza zamówienia oraz dokonania opłacenia zamówienia.
 3. Nieprawidłowo wypełniony formularz zamówienia spowoduje brak możliwości realizacji zamówienia, o zaistniałej sytuacji Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany.
 4. Zamawiający przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy wszystkie informacje dotyczące zamawianych Towarów są kompletne i prawidłowo podane.
 5. Zakupiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany w formularzu zamówień poprzez: In Post-kurier, In Post-Paczki Paczkomatowe
 6. W przypadku braku zamówionego towaru lub jego części niezwłocznie poinformujemy Zamawiającego telefonicznie o najszybszym terminie realizacji złożonego zamówienia.

III. Płatności

 1. Płatność za towar może być realizowana poprzez:
 • przelewem bankowym

Wszystkie zamówienia z opcją przedpłaty przelewem tradycyjnym, wysyłane są dopiero po zaksięgowaniu środków na naszym kocie. W przypadku przelewu tradycyjnego czas realizacji przelewu może być wydłużony (zwłaszcza jeśli jest to inny bank niż ING Bank Śląski S.A.).

 • online – w przypadku zakupów w sklepie internetowym

Płatności elektroniczne,  płatności kartą płatniczą, szybki przelew internetowy- za pośrednictwem serwisu PayU

 • za pobraniem – dla klientów w Polsce w przypadku wysyłki InPost –Kurier możliwość płacenia u kuriera gotówką lub kartą  oraz InPost-Paczki Paczkomatowe  możliwość płatności kartą w większości Paczkomatów.
 • gotówka – w przypadku odbioru osobistego

DANE DO PRZELEWU:

EmiDeccor

Ul. Topolowa 26

32-080 Zabierzów

Bank:  ING Bank Śląski S.A.

28 1050 1445 1000 0092 5256 6865

W tytule przelewu proszę o podanie numeru swojego zamówienia.

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub szkody spowodowane opóźnieniami płatności wynikającymi z działań osób trzecich jakimi Użytkownik posługuje się przy realizowaniu płatności, tj.: banków, operatorów telekomunikacyjnych itp.
 2. Sprzedawca potwierdza otrzymanie płatności przelewem tradycyjnym poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy. Towar wysyłany jest do Zamawiającego następnego dnia (roboczego) po zaksięgowaniu płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 3. Płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia:

-przy dostawie za pobraniem Zamawiający dokonuje płatności gotówką bezpośrednio u Dostawcy

-przy odbiorze osobistym Zamawiający dokonuje płatności gotówką w sklepie stacjonarnym/siedzibie Sprzedawcy

IV Dostawa

Zamówiony towar wysyłamy poprzez:

Paczki Paczkomatowe do 25 kg   9,50 zł – InPost

13,50 zł – InPost z Pobraniem

(doręczenie 1-2 dni robocze)

Przesyłka Kurierska         do 30 kg 13,50 zł – InPost

17,50 zł – InPost z POBRANIEM           

(doręczenie 1 dzień roboczy)

  Podane ceny są cenami brutto

Przy zakupach za co najmniej 199 zł netto przesyłka jest gratis.

Prosimy o kontakt jeśli mają państwo jakieś pytania odnośnie kosztów wysyłki.

INFORMACJE:

 1. Sprzedawca nadaje przesyłki Kurierskie i Paczkomatowe w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

 

 1. Zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin od zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy oraz podaniu wszystkich niezbędnych informacji do prawidłowej realizacji zamówienia.
 2. Sprzedawca realizuje zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamówienia złożone w dniu roboczym do godziny 19:00 i opłacone są wysyłane następnego dnia za wyjątkiem sobót i niedziel. Zamówienia złożone w soboty oraz niedziele do 17:00 i opłacone są realizowane w poniedziałek. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy oraz czasu transportu.
 3. UWAGA: Sprzedawca zastrzega, że w okresach przed świątecznych i komunijnym wysyłka Towaru może wydłużyć się do 48 godzin od otrzymania płatności.
 4. Sprzedawca wysyła towary za pośrednictwem: firmy kurierskiej InPost
 5. Zamawiający przed wysłaniem zamówienia do Sprzedawcy zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy wszystkie informacje dotyczące zamawianych Towarów są kompletne i prawidłowo podane.
 6. W razie niedopłaty za koszty przesyłki przez Zamawiającego, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Zamawiającego o konieczności uzupełnieniu różnicy. W takim wypadku przesyłka zostanie doręczona Zamawiającemu z opóźnieniem, nie z winy Sprzedawcy.
 7. Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu płatności i dostawy.
 8. Osobisty odbiór towaru w sklepie stacjonarnym/siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia dostępności zamówionych Towarów, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach otwarcia sklepu to jest od godz. 8:00 do godz. 16:00.
 9. 10.Jeśli termin dostawy jest szczególny lub pilny, Zamawiający winien wskazać te informację w UWAGACH w formularzy zamówienia na stronie Sklepu. Sprzedawca dołoży w miarę możliwości wszelkiej staranności do sprostania tym szczególnym wymaganiom. Zamawiający zostanie poinformowany mailowo w terminie 24 godz. od dnia złożenia zamówienia, o możliwości lub braku możliwości realizacji zamówienia w terminie pilnym
 10. Wszystkie paczki są ubezpieczone
 11. Kurierzy dostarczają przesyłki od poniedziałku do piątku w godzinach: 7:30-17:00 –

Uwaga! Sprzedawca zaleca wskazanie przez Zamawiającego jako adresu dostawy- miejsca w którym w tym czasie planują Państwo przebywa, można podać adres miejsca pracy (ważne aby wpisać nazwę firmy !)

13.Po nadaniu paczki Sprzedawca poinformuje e-mailowo Zamawiającego o numerze listu przewozowego.

 1. Jeśli wciągu 24 lub 48 godzin (24 h lub 48 h w zależności od wybranej formy dostawy) od daty wysyłki (nadania) towaru, nie otrzymali Państwo przesyłki kurierskiej lub Paczkomatowej prosimy o kontakt z firmą kurierską InPost lub naszym biurem 513 098 670. Kontakt z naszym biurem w godzinach od 8:00 do 16:00 od poniedziałku do piątku.

Firma EmiDeccor dokłada wszystkich starań aby produkty docierały do Państwa w idealnym stanie i jakości.

1) Firma InPost informacje:

 • Możliwość płacenia u kuriera KARTĄ lub GOTÓWKĄ za przesyłki POBRANIOWE
 • Możliwa dostawa w Soboty (+18,50 zł brutto do podstawowej ceny przesyłki)
 • Dwie próby doręczenia przesyłki kurierskiej.
 • Możliwość płacenia kartą płatniczą w większości Paczkomatów za przesyłki pobraniowe
 • Gdy otrzymujecie SMS-a z informacją o możliwości odbioru przesyłki z Paczkomatu, macie 48 godzin (dwa dni) na odebranie paczki, po czym kurier wyciąga ją z maszyny i zawozi do najbliższego oddziału, skąd możecie ją odebrać przez kolejne 3 dni robocze
 • Przesyłki do 25- 30kg

WAŻNE LINKI:

Lokalizator przesyłek :

https://twoj.inpost.pl/pl/znajdz-przesylke?parcel=

Znajdz punkt InPost

https://twoj.inpost.pl/pl/znajdz-punkt-inpost

Dodatkowe informacje:

 1. Kiedy mogę oczekiwać paczki ?
 • Przesyłki kurierskie doręczane są w ciągu 48 godzin od daty wysyłki (nadania), w godzinach od 7:30 do 17:00 W przypadku opóźnienia (więcej niż 24-48godz. Od daty wysyłki) bardzo proszę o odnotowanie tego faktu na liście przewozowym i zgłoszenie tego telefonicznie lub w inny sposób do firmy EmiDeccor .
 1. Co należy zrobić przy odbiorze przesyłkę?

W obecności kuriera:

 • sprawdzić czy przesyłka nie nosi znamion uszkodzenia
 • w przypadku pobrania zapłacić należność
 • podpisać odbiór przesyłki na liście przewozowym dopisując datę i godzinę doręczenia

W  obecności kuriera lub po jego odejściu :

 • niezwłocznie rozpakować przesyłkę i sprawdzić zawartość: stan doręczenia i jakość, asortyment i ilość zgodnie z fakturą lub paragonem

 

 1. Co zrobić kiedy przesyłka jest uszkodzona?
 • Klient ma czas do 7 dni na złożenie reklamacji jednak zalecamy złożenia jej niezwłocznie.
 • Odbiorca ma prawo odmowy przyjęcia takiej paczki:

-wpisać na liście przewozowym „odmowa z powodu widocznych uszkodzeń zewnętrznych przesyłki” dodając datę i godzinę oraz czytelny podpis

– Podpisać odbiór na liście przewozowym (ewentualnie uiścić kwotę pobrania) i w obecności kuriera rozpakować przesyłkę. W tym przypadku kurier ma obowiązek poczekać, aż odbiorca rozpakuje i sprawdzi zawartość przesyłki (nie dłużej niż 10 minut – DOTYCZY TYLKO PRZESYŁE POBRANIOWYCH !)

-w przypadku kiedy jednak zawartość przesyłki jest uszkodzona należy wraz z kurierem spisać protokół szkody. Kurier ma obowiązek pomóc odbiorcy w napisaniu protokołu oraz ma obowiązek podpisać taki protokół

-kopię protokołu prosimy odesłać na adres firmy EmiDeccor .

 • Odbierający ma prawo przyjąć warunkowo przesyłkę pomimo widocznych uszkodzeń zewnętrznych gdy zawartość nie uległa uszkodzeniu:
 1. Co się stanie kiedy kurier nie zastanie odbiorcy?
 • kurier ma obowiązek pozostawić pierwsze awizo z numerem kontaktowym telefonu do siebie lub do magazynu.
 • Po pierwszej próbie doręczenia kurier ma obowiązek ponownie przyjechać z przesyłką nie później niż w 48godz.. Jeżeli kurier ponownie nie zastanie odbiorcy ma obowiązek pozostawić drugie awizo z numerem kontaktowym i adresem magazynu w którym przesyłka będzie oczekiwać na osobisty odbiór przez 7 dni roboczych.
 • Po upływie 7 dni przesyłka zostanie odesłana na adres firmy EmiDeccor.
 1. Spisałem protokół – co dalej?

W przypadku stwierdzenia szkody w przesyłce należy wnieść pisemną reklamację. Przypominamy, że spisanie protokołu szkody nie uruchamia procedury reklamacyjnej!

 1. Co się stanie gdy odbiorca nie ma pieniędzy na pobranie?
 • Odbiorca może ZAPŁACIĆ KARTĄ lub ustalić inny termin ponownego doręczenia przesyłki z kurierem przy uwzględnieniu jego możliwości terminowych, UWAGA bez podpisywania listu przewozowego (podpisana przesyłka może być odesłana z powrotem do nadawcy!) -Kurier ma obowiązek ponownie przyjechać z przesyłką nie później niż w 48 godzin od pierwszej próby doręczenia.

 

 1. Czy mogę zamówić dostawę paczki w innych godzinach?
 • Klient może zaznaczyć w formularzu zamówienia inną godzinę doręczenia niż standardowo.
 • Koszty takiej przesyłki ulega zwiększeniu według cennika firmy kurierskiej!
 1. Czy mogę zamówić dostawę paczki w SOBOTĘ ?
 • Tak, Firma InPost-Kurier dostarcza przesyłki w Soboty, (dopłata + 18,50 zł brutto do ceny przesyłki podstawowej.

V. Zwrot i Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia Towarów bez wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia)zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by wszystkie reklamacje rozstrzygać z korzyścią dla Klienta a sposób postępowania reklamacyjnego uzgadniany był z Klientem indywidualnie.
 2. Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy w następujący sposób:                                                                                                                                                                      Listownie na adres:

EmiDeccor Dekoracje Cukiernicze

32-080 Zabierzów

Ul. Topolowa26

Dane kontaktowe:

Te/fax +48 12  285 29 19

Kom. 513 098 670

e-mail: sklep@emideccor.p 

Drogą elektroniczną na adres: e-mail: sklep@emideccor.pl

 1. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać dane osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
 3. Produkty uszkodzone w transporcie są wymieniane na nowe na koszt  firmy Sprzedawcy pod warunkiem zgłoszenia i zwrotu towaru uszkodzonego pod adres   korespondencyjny firmy EmiDeccor w ciągu 14 dni.
 4. Koszty przesłania Państwu wymienionego towaru pokrywa firma EmiDeccor .
 5. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu opakowania w obecności (kuriera).
 6. W przypadku, gdy opakowanie nosi ślady uszkodzenia lub otwarcia, nie należy przyjmować przesyłki i w obecności Dostawcy sporządzić protokół szkody.
 7. Klient po uiszczeniu opłaty, ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera doręczającego, w celu sprawdzenia czy nie nastąpiło uszkodzenie towaru w trakcie dostawy. Podstawą do przyjęcia reklamacji przez InPost-Kurier dotyczącej uszkodzeń mechanicznych będzie spisanie wraz z kurierem doręczającym protokołu reklamacyjnego. Uszkodzony towar należy odesłać wraz z kopią protokołu na adres korespondencyjny Sprzedawcy
 8. W przypadku nie uzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy zamawiającego Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności
 9. W sytuacji gdy towar nie odpowiada Państwa oczekiwaniom w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki istnieje możliwość jego wymiany pod warunkiem, że towar jest nie używany, czysty i kompletny, posiadający metki i opakowanie firmowe. Towar należy odesłać na adres Sprzedawcy.

        Uwaga: nie przyjmujemy przesyłek za pobraniem.

12.Ewentualne różnice w wyglądzie zamówionego towaru personalizowanego (wykonanego na indywidualne zamówienie) z otrzymanym , będące wynikiem niewłaściwego ustawienia parametrów technicznych monitora Klienta nie stanowią podstaw do reklamacji czy zwrotu towaru. W szczególności dotyczy to odcieni kolorystycznych jeżeli oparto je wyłącznie na wizualizacji komputerowej.

   Uwaga: – zwrot nie dotyczy produktów personalizowanych, wykonywanych na indywidualne zamówienie.

 1. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, by wszystkie reklamacje rozstrzygać z korzyścią dla Klienta w sposób uzgodniony z Klientem. Jednak zgodnie z prawem Klienta będącym konsumentem ma również możliwość skorzystania z sądowego, jak i pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim. Informacje o sposobie dostępu do ww. sposobów rozstrzygania sporów, znajdują się pod adresem: uokik.gov.pl, w zakładce -KONSUMENCI „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.
 2. Sprzedawca wyłącza całkowicie rękojmie dla firm.

VI.Prawo do odstąpienia od umowy

ADRES DO ZWROTU:

EmiDeccor Dekoracje Cukiernicze

Topolowa 26

32-080 Zabierzów

Dane kontaktowe:

Te/fax +48 12  285 29 19

Kom. 513 098 670

e-mail: sklep@emideccor.pl

UWAGA:

A) Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku, gdy kupujący otworzył zapieczętowane opakowanie towaru, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względy higieniczne(przepis ustawy)

B) Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadku zamawiania produktów o cechach spersonalizowanych, wyprodukowanych według specyfikacji kupującego.

Więcej na temat praw konsumentów w zakresie odstąpienia od umowy można przeczytać na stronie UOKiK.

http://ezakupy.uokik.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/zwrot-towaru-i-odstapienie-od-umowy/

 1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, mają Państwo obowiązek poinformować nas na adres mailowy: sklep@emideccor.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres; EmiDeccor Dekoracje Cukiernicze , 32-080 Zabierzów, ul. Topolowa 26 lub faksem +48 12 285 29 19 lub pocztą elektroniczną).
 2. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. Wzór oświadczenia można pobrać tutaj: Oświadczenia.doc
 3. Moment odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu płatność za towar oraz koszt pierwotnej wysyłki – Uwaga (najniższy koszt w/g cennika sprzedawcy). 
 6. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. W przypadku zwrotu towaru, w sytuacji gdy nastąpiła już zapłata za towar, pieniądze zostaną zwrócone przez firmę EmiDeccor w ciągu 14 dni przelewem bankowym na podany przez zamawiającego rachunek bankowy wraz z przynależnymi do zwracanego towaru kosztami pierwotnej przesyłki – Uwaga (najniższy koszt w/g cennika sprzedawcy). 
 8. Konsument ma prawo zbadać charakter, cechy i funkcjonowanie towaru w taki sposób, w jaki mógłby to uczynić w sklepie stacjonarnym. Nie może jednak używać rzeczy w sposób nieograniczony, powodując tym samym obniżenie wartości produktu. Jeśli tak robi, przedsiębiorca ma prawo obciążyć go dodatkowymi kosztami w związku ze zmniejszeniem wartości towaru.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

Podstawa prawna: art. 33 i 34 ust. 2 i 4 ustawy o prawach konsumenta. http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/koszty/

 1. Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty w oryginalnym, nie uszkodzonym opakowaniu fabrycznym, nie noszące znamion używania lub uszkodzenia w wyniku użytkowania.
 2. Klient ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży.
 3. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.
 4. Zwracany towar należy zabezpieczyć w taki sposób, aby nie uległ uszkodzeniu w transporcie.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku stwierdzenia śladów używania lub zniszczenia towaru.
 6. Sprzedawca nie wyraża zgody na zwrot kosztów przesyłki zwrotnej, wynikających z odstąpienia od umowy. Koszt odesłania towaru łącznie z kosztami dodatkowymi takimi jak: opakowanie, nadanie, zabezpieczenie ponosi kupując
 7. Nie przyjmuje przesyłek za pobraniem
 8. Zgodnie z przepisami, Kupujący nie będący Konsumentem (osobą prywatną) nie ma prawa zwrotu zakupionego towary bez podania przyczyny jakkolwiek może zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od daty zakupu w przypadkach uzasadnionych (np. uszkodzenia fabrycznego). Kupujący pokrywa koszty odesłania zakupu. Zwrotowi podlegają wyłącznie produkty w oryginalnym, nie uszkodzonym opakowaniu fabrycznym, nie noszące znamion używania lub uszkodzenia w wyniku użytkowania. Dokument zakupu jest korygowany o wartość zakupionego i zwróconego towaru. Firma  EmiDeccor zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zwrotu w przypadku stwierdzenia śladów używania lub zniszczenia towaru.

 

VII.Obowiązki firmy EmiDeccor „Dekoracje Cukiernicze”

 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań celem zapewnienia prawidłowego świadczenia Usługi.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do nieudostępniania danych identyfikacyjnych Użytkownika osobom trzecim za wyjątkiem przypadków określonych przepisami prawa

VIII.Prawa i Obowiązki Użytkownika

 1. Zamawiający uprawniony jest do korzystania ze sklepu internetowego pl w sposób zgodny z obowiązującym prawem, w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie ze sklepu internetowegopl w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Wpisów i Komentarzy, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) lub zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem, oraz takie które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu,
 4. Zamawiający korzystając z mechanizmu formularza umożliwiający zamieszczenie Wpisu lub Komentarza oświadcza, że posiada uprawnienia i zgody niezbędne do zamieszczenia Wpisów i Komentarzy w sposób zgodny z prawem w szczególności z wyłączeniem naruszenia praw osób trzecich.
 5. Zamawiający ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Użytkownika Komentarzy lub Wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U.z roku 2002, Nr 144, poz.1204 z poz. zm.).

IX. Postanowienia Ogólne

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia Usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Poprzez fakt korzystania ze sklepu internetowego pl. Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 3. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania ze sklepu internetowego pl i zakres odpowiedzialności sklepu internetowego emideccor.pl

X.Postanowienia Końcowe

 1. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony na której Regulamin został udostępniony.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach sklepu internetowegopl w formach stosowanych w Internecie.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 4. Korzystanie przez Użytkownika ze sklepu internetowegopl po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację.